G
r
o
u
p
P
e
r
s
o
n
a
l

Προπονήσεις προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες του ασκούμενου. Απευθύνονται σε ένα άτομο ή group 2-5 ατόμων και πραγματοποιούνται κατόπιν σχεδιασμού από ειδικό ΚΦΑ και φυσικοθεραπευτή. Ιδανικές για επίτευξη ατομικών αθλητικών στόχων.

Group Personal

Προπονήσεις σε group ενός έως πέντε ατόμων όπου η μεθοδολογία και το ασκησιολόγιο που χρησιμοποιούνται επιλέγονται βάσει των ιδιαίτερων αναγκών των ασκούμενων. Αναγνωρίζουμε τις ανάγκες και τις αδυναμίες του σώματος και σχεδιάζουμε προπονητικά πλάνα στοχεύοντας στην ενδυνάμωση, την αποκατάσταση ασυμμετριών και ανισορροπιών, τη βελτίωση της καρδιαναπνευστικής αντοχής και την καύση του λίπους.

Στις περιπτώσεις των αθλητών το πρόγραμμα προσαρμόζεται βάσει των χαρακτηριστικών του αθλήματος και των ιδιαιτεροτήτων του αθλητή, ώστε να θωρακίζει το σώμα του και να μεγιστοποιήσει τις επιδόσεις του.