P
i
l
a
t
e
s

Η μέθοδος Pilates βασίζεται στις αρχές της λειτουργικής ανατομικής του σώματος και προσφέρει ανακούφιση από τους πόνους, ενδυνάμωση και βελτίωση της ποιότητας ζωής!

Pilates

Η μέθοδος pilates, Contrology όπως την αναφέρει ο ίδιος ο J. Pilates, λειτουργεί τόσο ως τρόπος ενδυνάμωσης όσο και αποκατάστασης και για το λόγο αυτό εκπροσωπεί ιδανικά την νέα τάση στο χώρο της άσκησης. Αντικείμενο της μεθόδου είναι η απόκτηση μιας σωστής ανατομικής στάσης της σπονδυλικής στήλης μέσω της ενδυνάμωσης των μυών που τη στηρίζουν. Μία ισορροπημένη στάση επιτρέπει την ορθότερη λειτουργία όλων των συστημάτων του σώματος αναπνευστικού, κυκλοφορικού, νευρικού κ.α. Έτσι επιτυγχάνονται ιδανικά η πνευματική και σωματική ισορροπία.

Οι αρχές στις οποίες στηρίζεται η μέθοδος είναι η σταθεροποίηση, ο έλεγχος, η συγκέντρωση, η ροή , η αναπνοή και η ακρίβεια στην κίνηση με συνέπεια τα παρακάτω σημαντικά οφέλη:

  • Ενδυνάμωση των εν τω βάθει (στηρικτικών) μυών του ανθρώπινου σώματος
  • Καλλιέργεια ορθών κινητικών προτύπων
  • Βελτίωση της στάσης του σώματος
  • Δύναμη και αντοχή στη δύναμη των μυών που το στηρίζουν
  • Ευλυγισία
  • Ευκαμψία και εύρος κίνησης των αρθρώσεων
  • Καλλιέργεια της ιδιοδεκτικότητας

Στην πράξη έχει καταλυτικό ρόλο στη μείωση των μυοσκελετικών πόνων και κατά συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας ζωής!

Το ευτύχημα είναι ότι η συγκεκριμένη μέθοδος απευθύνεται σε μια ευρεία γκάμα ατόμων που συμπεριλαμβάνει μετεγχειρητικές περιπτώσεις αποκατάστασης χρόνιων ή μη μυοσκελετικών παρεκκλίσεων έως έυρωστους πρωταθλητές που ενδιαφέρονται για την μεγιστοποίηση των ατομικών τους επιδόσεων. Σημαντικότερη όμως είναι η αναγκαιότητα συμμετοχής όλων μας σε προγράμματα της μεθόδου pilates ως μέσο πρόληψης, συντήρησης και βελτίωσης της ευρύτερης φυσικής μας κατάστασης.

Στα μαθήματα του κλινικού pilates εφαρμόζονται οι ασκήσεις της μεθόδου προσαρμοσμένες στα μυοσκελετικά προβλήματα των συμμετεχόντων. Το μάθημα γίνεται με φυσικοθεραπευτική καθοδήγηση, η φύση του είναι θεραπευτική και στοχεύει στην αποκατάσταση χρόνιων μυοσκελετικών προβλημάτων όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, πόνοι αυχένα, τενοντίτιδες κ.α.
Χρήση των foam roller, oργάνων από αφρώδες υλικό σε κυλινδρικό σχήμα. Δίνεται η δυνατότητα μυϊκής χαλάρωσης, βελτίωση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων και μείωσης του μυϊκού πόνου (μυοπεριτονιακή απελευθέρωση SMR).
Μάθημα με τη χρήση στρώματος χωρίς άλλα όργανα.
Συνδυασμός των ασκήσεων της μεθόδου με διατατικές ασκήσεις στα πλαίσια της αποκατάστασης και της χαλάρωσης με τη χρήση οργάνων (μπάλες, λάστιχα, therabands, magic circles).
Μάθημα χαλάρωσης μέσω των διατάσεων του νευρικού ιστού με καθοδήγηση φυσικοθεραπεύτριας (fascial fitness).
Συνδυασμός ενός μαθήματος pilates με διατάσεις yoga.