R
e
f
o
r
m
e
r

Pilates σε Reformer είναι ο ιδανικότερος τρόπος άσκησης προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου προκειμένου να αποκτήσει υγεία, ευεξία και να αισθανθεί το σώμα του νεότερο!

Reformer

Είναι το κρεβάτι Pilates, το οποίο δουλεύει με τη βοήθεια ελατηρίων. Το reformer προσφέρει μέγιστη ασφάλεια διότι η θέση, η στάση και το εύρος κίνησης του ασκούμενου είναι προκαθορισμένα σύμφωνα με το ύψος του σώματός του και το επίπεδό του. Η καθοδήγηση και η επίβλεψη από το δάσκαλο είναι διαρκής ώστε το μάθημα να είναι ασφαλές και ευεργετικό.

Τα μαθήματα reformer γίνονται σε συνδυασμό με τη χρήση Spring Board και Wunda Chair σε group δύο έως πέντε ατόμων, σε κυκλική μορφή ώστε να δουλεύουμε πληρέστερα και ορθότερα με το ανθρώπινο σώμα. Ιδανικότερα το μάθημα γίνεται σε μορφή personal προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του ασκούμενου με θεραπευτικό σκοπό.

Απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως επιπέδου και φυσικής κατάστασης. Λειτουργεί ως θεραπευτική άσκηση όπως επίσης ως συμπληρωματικό μέσο στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών.