«Η λύση σε ένα σύγχρονο πρόβλημα».

Το παιδικό σώμα βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και συχνά αλματώδους ανάπτυξης γεγονός που το διαφοροποιεί από αυτό των ενηλίκων και το καθιστά αρκετά ευάλωτο.

Η διαδικασία της σωματικής ανάπτυξης περνάει μέσα από αναπτυξιακές φάσεις που καθορίζουν τα κινητικά χαρακτηριστικά των παιδιών καθώς κάθε φάση διακρίνεται από διαφορετικά επίπεδα των φυσικών ικανοτήτων και από φυσικές μεταβολές αυτών.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του παιδικού σώματος είναι η απότομη ανάπτυξη των οστών με δυσανάλογη αύξηση της μυϊκής μάζας η οποία καθυστερεί αφήνοντας το ερειστικό σύστημα επιρρεπές σε παρεκκλίσεις, με την σπονδυλική στήλη να εμφανίζει τις συχνότερες απ’ αυτές ( σκολίωση, κύφωση, λόρδωση). Την κατάσταση αυτή έρχεται να επιβαρύνει η καθιστική ζωή των παιδιών λόγω έλλειψης υπαίθριων χώρων παιχνιδιών και κινητικών δραστηριοτήτων μα και η αυξημένη ενασχόλησή τους με τους υπολογιστές  και τα κινητά τηλέφωνα που τα καθηλώνει ώρες σε μία καρέκλα. Παρατηρούμε πλέον αρκετά συχνά παιδιά με μυοσκελετικά προβλήματα και αδυναμία των μυών να υποστηρίξουν τα βάρος τους.

Οι αυξημένες ώρες καθιστικής ζωής και η περιορισμένη κίνηση καθιστούν τα παιδικά σώματα ασθενή και ευάλωτα σε τραυματισμούς. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα προβλήματα υγείας δεν περιορίζονται στο μυοσκελετικά καθώς ούτε το καρδιαναπνευστικό σύστημα βελτιώνεται προσφέροντας τα οφέλη μιας καλής φυσικής κατάστασης!

Όσον αφορά στις μορφολειτουργικές παρεκκλίσεις της σπονδυλικής στήλης οι επιπτώσεις στη γενικότερη υγεία του παιδιού είναι πολύ σημαντικές. Για παράδειγμα ένα παιδί με λειτουργική κύφωση είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσει αναπνευστική δυσχέρεια λόγω του περιορισμού του χώρου των πνευμόνων και σίγουρα θα εμφανίσει άγχος, ανησυχία ή και μελαγχολία για το αισθητικό μέρος του προβλήματος.

Το πρόβλημα όμως δεν περιορίζεται στη θωρακική μοίρα καθώς στη διαδικασία αντιστάθμισης της χαμένης ισορροπίας και λειτουργικότητας της σ.σ το παιδί αποκτά αυξημένη οσφυϊκή λόρδωση με σοβαρό κίνδυνο μετεξέλιξης σε οσφυαλγία.

 Είναι λοιπόν πολύ εύκολη η έκπτωση της υγείας του παιδιού στη φάση της ανάπτυξής του, όταν χαρακτηρίζεται από έλλειψη άσκησης και μυϊκής ενδυνάμωσης. Ωστόσο υπάρχει τρόπος να αποφευχθούν όλες οι παραπάνω αρνητικές για την υγεία του παιδιού καταστάσεις με την ενδεδειγμένη άσκηση.

Η μέθοδος PILATES έρχεται να προσφέρει τη λύση στον τομέα της πρόληψης μα και της θεραπείας της υγείας του παιδιού. Διαμορφωμένη έτσι ώστε να καλλιεργεί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο την ορθοσωμική αντίληψη, την εντύπωση των ορθών κινητικών προτύπων και την σωστή τεχνική της αναπνοής τη στιγμή που ενδυναμώνει τους στηρικτικούς μύες του κορμού μπορεί να δώσει τη λύση στο πρόβλημα!