Δευτέρα
Reformer
17:00 - 18:00
Reformer
19:30 - 20:30
Group Personal
21:30 - 22:30
Τρίτη
Reformer
08:30 - 09:30
Group Personal
21:00 - 22:00
Τετάρτη
Reformer
17:00 - 18:00
Reformer
19:30 - 20:30
Group Personal
21:30 - 22:30
Πέμπτη
Reformer
08:30 - 09:30
Group Personal
21:00 - 22:00
Παρασκευή
Reformer
18:00 - 19:00
Group Personal
21:00 - 22:00